Voor cliënten

Ons team van behandelaars biedt advies, behandeling en ondersteuning aan ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Woont u in de regio Arnhem Noord of Velp? Dan kunnen we u bij uw zorgvraag ondersteunen.

Behandeling aan huis of op locatie

Afhankelijk van uw vraag of de gestelde indicatie komen we voor onderzoek en behandeling bij u thuis. Met een huisbezoek kunnen we nog beter bekijken welke ondersteuning het beste past in uw situatie. We hebben ook een behandelruimte beschikbaar op locatie in Arnhem. In overleg en op grond van de gestelde indicatie bepalen we waar uw behandeling plaats kan vinden. Daarin sluiten we zo veel mogelijk aan op uw wensen en behoeftes. 

Samenwerking met andere hulpverleners

Om u zo goed mogelijk te helpen, is samenwerking belangrijk. Bij de behandeling van chronische, complexe gezondheidsproblemen zijn namelijk vaak meerdere hulpverleners en organisaties betrokken. Wij kennen ze, en werken met hen samen. Daar hoort ook de begeleiding van de mensen in uw omgeving bij. Voor u dus een zorg minder!

Dementie

We ondersteunen ouderen met dementie en hun omgeving thuis of in het verpleeghuis.

Parkinson

Wij bieden gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. 

Wel of geen verwijzing nodig?

  1. Verwijzing wenselijk/nodig: Diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut.
  2. Verwijzing arts nodig: Specialist ouderengeneeskunde of psycholoog.

Natuurlijk denken we graag met u mee, en kunnen we u over uw situatie informeren. Bel (026) 383 52 23 of mail naar info@parago.nl.