Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in:

  • Ziekte van Parkinson
  • Comfortzorg bij dementie
  • Omgevingszorg
  • Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis (EDOMAH)
  • Passiviteiten van het Dagelijks Leven
  • Video Interactie Begeleiding

Vergoeding en verwijzing

Behandeling door de ergotherapeut wordt -voor maximaal 10 uur per jaar- vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering (met in achtneming van het eigen risico). Vanuit sommige aanvullende verzekeringen worden extra uren vergoed. Ook uw mantelzorger heeft recht op vergoeding van ergotherapie vanuit het basispakket.
Er is meestal geen verwijzing nodig van een arts. Als er meerdere gezondheidsproblemen bestaan, is een verwijzing wel wenselijk en soms toch nodig.