De geestelijke verzorger kan u begeleiden bij rouw- of verliesverwerking. Er is veel kennis en ervaring in het bieden van stervensbegeleiding en het begeleiden van existentiële en levenseinde vragen. Onze expertise zetten we ook in bij het vormgeven van rituele begeleiding. We werken niet alleen met woorden maar ook met rituelen, muziek, stilte en beeldtaal.
De geestelijk verzorger biedt ondersteuning bij morele vraagstukken, bijvoorbeeld in de vorm van moreel beraad. 

Vergoeding en verwijzing

Begeleiding door de geestelijk verzorger wordt niet vergoed uit de zorgverzekering of uit WMO.