Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in:

  • Revalidatie na CVA
  • Ziekte van Parkinson
  • Afasie
  • Communicatie bij dementerende ouderen
  • Logopedie bij tracheacanules
  • COPD
  • Slikproblemen

De logopedist zal vaak samenwerken met collega’s uit het behandel- en expertiseteam, zoals de diëtist bij adviezen over goede voeding en de ergotherapeut voor advies over hulpmiddelen bij het eten.

Vergoeding en verwijzing

Behandeling door de logopedist wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering (met in achtneming van het eigen risico).
Er is meestal geen verwijzing nodig van een arts. Als er meerdere gezondheidsproblemen bestaan, is een verwijzing wel wenselijk en soms toch nodig.