Parkinson

Wij bieden gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. We ondersteunen u thuis of in het woonzorgcentrum. Daarbij richten we ons op uw eigen regie: we helpen u zo zelfstandig mogelijk te blijven leven binnen uw woonomgeving. Eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen.

Onze behandelaars zijn geschoold en maken onderdeel uit van Parkinsonnet: het regionale kwaliteitsnetwerk voor Parkinsonzorg. Daarnaast hebben wij direct contact met de afdeling neurologie van ziekenhuis Rijnstate en revalidatiecentrum Klimmendaal. Wilt u meer weten over wat te ziekte van Parkinson precies inhoudt? Ga dan naar de website van ParkinsonNL.

Parkinsoncafé

Om de maand kunt u deelnemen aan het Parkinsoncafé. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende thema’s en onderwerpen aangeboden.

Praktische informatie:
– 5 á 6 bijeenkomsten per jaar
– 14.00 uur tot 16.00 uur 
– Verpleeghuis Heijendaal, Sint Elisabethshof 201 (Arnhem)
– Op basis van een vrijwillige bijdrage

Vragen of advies?
Bel (026) 383 52 23
Of mail info@parago.nl