Onze psychomotorisch therapeuten zijn gespecialiseerd in:

  • Onbegrepen gedrag: d.m.v. observatie, eventueel met behulp van video interactie begeleiding, wordt de reden van het gedrag duidelijk. Door het gedrag te duiden en er betekenis aan te verlenen, wordt het voor de mensen eromheen begrijpelijker wat er gebeurt. Daaruit volgt een benaderingsadvies.
  • Individuele behandeling:
    – bij bijvoorbeeld een veranderend lichaam als gevolg van een ziekte -zoals Parkinson- waarbij gezocht wordt naar (soms letterlijk!) een nieuw evenwicht;
    – bij een veranderd toekomstbeeld waarbij ruimte gemaakt wordt voor de emoties die ervaren worden en acceptatie van de nieuwe situatie;
    – bij psychische problematiek zoals depressie waarbij samen gezocht wordt naar wat te doen om de situatie het hoofd te kunnen bieden.
  • Groepsbehandeling: soms is het prettig om te merken dat u niet de enige bent die het zo moeilijk vindt om met alle veranderingen om te gaan. Als er behoefte is, en er zijn voldoende mensen die deel kunnen nemen, is er de mogelijkheid om groepsbehandeling te volgen. Herkenning en erkenning spelen dan ook een grote rol. Tegelijk kunnen we van elkaar leren: hoe kun je met nieuwe situaties om gaan? Wat werkt? Wat niet? In een veilige setting wordt geoefend om dit eigen te maken.

Vergoeding en verwijzing

Behandeling door de psychomotorisch therapeut wordt door diverse zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg daarvoor de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Er is geen verwijzing nodig van een arts.