Uw huisarts schakelt de specialist ouderengeneeskunde in. Dat kan zijn omdat uw huisarts wil overleggen over uw gezondheidssituatie, of als uw huisarts duidelijkheid wil hebben bij het vermoeden van een aandoening.
De specialist ouderengeneeskunde kan o.a. bij het vermoeden van dementie na onderzoek de diagnose stellen en kan de huisarts advies geven over verdere behandeling. Het kan ook zijn dat de specialist ouderengeneeskunde een deel van de behandeling op zich neemt.

De specialist ouderengeneeskunde coördineert ook het inschakelen van andere behandelaars als dat nodig is en zorgt dat er goede onderlinge afstemming en overleg plaatsvindt over uw totale behandeling.

Vergoeding en verwijzing

Behandeling door de specialist ouderengeneeskunde wordt betaald vanuit de Wlz, dus niet door uw zorgverzekeraar. Er is altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.