De verpleegkundig specialist richt zich op het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie van ouderen.

De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in:

  • huid- en wondzorg
  • probleem- en dwaalgedrag bij dementie (in de thuissituatie)