Ook het zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden steeds moeilijker. Er kunnen veranderingen in persoonlijkheid en gedrag optreden. Vaak weet iemand met dementie niet waar hij is of welke datum of tijd het is.
Veel mensen met dementie krijgen klachten van depressieve aard.
In de laatste fase van het ziekteproces heeft iemand die dement is veel hulp nodig en herkent hij zijn familie en omgeving (bijna) niet meer.

ParaGo biedt gespecialiseerde zorg en behandeling aan mensen met dementie en hun omgeving.

Onze specialisten ouderengeneeskunde kunnen door de huisarts worden ingeschakeld om onderzoek te verrichten en de diagnose dementie te stellen. De specialisten ouderengeneeskunde brengen de actuele situatie en mogelijkheden in kaart, maken een inschatting van de voortgang van de ziekte en stellen een zorgplan op. 

Dit doen zij als iemand nog gewoon in zijn eigen huis woont, en ook als iemand voor langdurige gespecialiseerde zorg in een verpleeghuis verblijft.

Wij helpen u zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren in de voor u meest geschikte woonomgeving, eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen. Ook begeleiden wij uw omgeving bij het omgaan met de ziekte dementie en de hulp bij uw beperkingen. 

De producten rondom het thema ‘Dementie’ zijn nog in ontwikkeling. U kunt ze hier binnenkort vinden.