Aanbod

Vorm
Behandeling aan huis door een ergotherapeut.

Frequentie / tijdsduur
Maximaal 10 uur, vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Hulpaanbod

  • Een gesprek met de cliënt over de dingen die hij / zij belangrijk vindt om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken / rollen men had in het verleden had, wat dat voor hem / haar betekent, wat iemand graag deed of doet en hoe dat gaat.
  • Een gesprek met de mantelzorger over hoe het gaat, wat er veranderd is en wat voor hem / haar belangrijk is.
  • Een observatie van de uitvoer van een activiteit door de cliënt. Hierbij wordt gekeken hoe het handelen gaat en hoe iemand gewend is om te handelen.
  • In kaart brengen van de thuissituatie. Belangrijk is om een goed beeld te hebben van de omgeving waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

Locatie
Aan huis.

​Deskundigheid medewerkers
Ergotherapeut, (bij voorkeur) geschoold in EDOMAH.

Kosten

  • 10 uur vergoeding vanuit de basisverzekering van de demente oudere.
  • 4 uur extra vergoeding voor de mantelzorger.
  • Op verwijzing huisarts of specialist.