Soms is het moeilijk u aan te passen aan de veranderende situatie, waardoor er gedragsproblemen optreden zoals onrust, agressiviteit, het weigeren van zorg, zwerven, apathie of depressiviteit. Zowel bij mensen thuis als in een instelling komt dit soort gedrag veel voor. Meer dan 90% van de mensen met dementie vertoont wel eens gedragsproblemen.

Het consultatieteam onbegrepen gedrag van ParaGo biedt onafhankelijk onderzoek en advies bij onbegrepen gedrag. Het consultatieteam bestaat altijd uit een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. Desgewenst kunnen ook andere paramedici of externe specialisten worden ingeschakeld.

We vinden het belangrijk de kwaliteit van leven van u en uw omgeving te bevorderen.
Als we weten waar gedrag vandaan komt en hoe we hier mee om moeten gaan, kunnen we voorkomen dat situaties uit de hand lopen, dat er onnodig medicatie wordt voorgeschreven of dat er overbelasting en frustratie bij u, uw familieleden of zorgverleners ontstaat.

De producten rondom het thema ‘Onbegrepen gedrag’ zijn nog in ontwikkeling. U kunt ze hier binnenkort vinden.