Aanbod

Vorm

  • Consult door SO waarbij onderzoek en zo nodig diagnostiek plaatsvindt.
  • Consult ergotherapeut voor onderzoek en advies omtrent veiligheid in en om de woning en het handelen in eigen omgeving.
  • Consult fysiotherapeut; aan de hand van o.a. klinimetrie worden het valrisico, en de valrisicofactoren bepaald. Op basis van de valrisicofactoren worden de valpreventieve maatregelen geformuleerd. Vanuit het onderzoek wordt bepaald of fysiotherapeutische interventie zinvol is. Interventies op het gebied van de fysiotherapie worden (zo mogelijk)  ingezet. Te denken valt aan de inzet van loophulpmiddelen, en advies aan cliënt en/of (mantel-)zorg.

Frequentie / tijdsduur
Minimaal 1 keer van 1 uur, afhankelijk van de vraag.

Hulpaanbod
Nvt.

Locatie
Bij voorkeur eigen woonomgeving van zorgvrager.

​Deskundigheid medewerkers
Specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut.

Kosten

Voor huisarts en cliënt zijn hieraan geen kosten verbonden.
Paramedici: afhankelijk van de zorgverzekeraar van cliënt.
Cliënten kunnen hiervoor navraag doen bij eigen zorgverzekeraar of klantencontactcentrum.