Aanbod

Vorm

 • Inventarisatiefase; binnen de organisatie worden oriënterende gesprekken gehouden met zorgmanagement, teamleiders, en zorg.
 • Onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie.
 • Toelichting aan opdrachtgever over bevindingen vanuit oriënterende gesprekken, en omgevingscheck.
 • Richtlijn ontwikkeling, in nauwe samenwerking met leden vanuit organisatie.
 • Presentatie richtlijn aan opdrachtgever.
 • Implementatiefase richtlijn valpreventie.
 • Evaluatie richtlijn door: meting aantal en ernst valincidenten , evaluatiegesprekken opdrachtgever, teamleider en zorg. Valrisico en maatregelen als onderdeel m.do., en ZorgLeefPlan.
 • Borging door voorlichting: zie zorgproduct Fit en veiligheid, Voorlichting valpreventie aan zorg.
 • Borging door jaarlijkse evaluatie richtlijn.

Frequentie / tijdsduur

 • Inventarisatiefase: 6 weken. 4 gesprekken van 1 uur.
 • Onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie, totaal 4 uur.
 • Terugkoppeling aan opdrachtgever, gesprek 1 uur, uitwerking 2 uur.
 • Richtlijn ontwikkeling, 10 uur, 4 keer 1 uur gesprekken en 6 uur uitwerking.
 • Presentatie opdrachtgever 2 uur.
 • Implementatie richtlijn, afhankelijk van vraag en grootte organisatie. Indicatie 1 uur op 20 zorgmedewerkers.
 • Evaluatie, 2 weken, meting 2 uur, gesprekken 4 keer 1 uur, inventarisatie m.d.o. en Z.L.P. 2 uur, samenvatting 2 uur.
 • Borging door voorlichting; 1 keer per 2 jaar. Zie zorgproduct voorlichting zorg.
 • Borging door tweejaarlijks onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie.
 • Borging door jaarlijkse evaluatie richtlijn, 2 uur. 

Hulpaanbod

 • Inventarisatie probleem vallen binnen zorgorganisatie.
 • Inventarisatie huidig beleid, en huidige valpreventie maatregelen.
 • Onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie.
 • Richtlijn valpreventie op organisatie toegesneden.
 • Implementatie richtlijn valpreventie.
 • Evaluatie, en borging richtlijn valpreventie.

Locatie
De richtlijn valpreventie wordt ontwikkeld met en vanuit de locatie van de opdrachtgever.

​Deskundigheid medewerkers
(para)medici.

Kosten

Kosten op aanvraag
Kostenindicatie:

 • Inventarisatiefase: € 480,- 
 • Onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie:  € 240,-
 • Terugkoppeling opdrachtgever: € 240,-
 • Richtlijnontwikkeling: € 600,-
 • Presentatie opdrachtgever: € 120,-
 • Implementatie richtlijn: € 60,- per 20 medewerkers
 • Evaluatie richtlijn: € 600,-
 • Voorlichting valpreventie zorg: € 480,-
 • Jaarlijkse evaluatie richtlijn € 120,-


Vervolg traject

 • Tweejaarlijkse scholing valpreventie zorg.
 • Jaarlijkse evaluatie richtlijn.