Aanbod

Vorm
Een Powerpoint presentatie in combinatie met workshops voor de verzorgenden, grootte min 25 personen. Het programma wordt op maat aangeleverd, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. 

Frequentie / tijdsduur
Afhankelijk van de vraag, 1 keer per jaar op locatie. 

Hulpaanbod
Informatieve presentatie valpreventie, en valpreventie gerelateerde onderwerpen:

  • Algemene info over vallen bij ouderen,
  • Veilig wonen,
  • Hulpmiddelen & schoeisel,
  • Evenwicht en balans,
  • Actieve leefstijl,
  • Visus, Medicatie en Incontinentie,
  • Valangst​.

Locatie
Verschillende plekken mogelijk: in de wijk of in In overleg. Indien mogelijk op eigen locaties.

​Deskundigheid medewerkers
Scholing gegeven door fysio en ergo. Bij vraag uit te bereiden door bijvoorbeeld arts, diëtist.

Kosten

Voorbereiding: 2 uur per discipline.
Materiaal: hand-outs, overige.
Reiskosten:
Uitvoering: 2 uur.
Kosten/huur locatie: indien buiten eigen locatie.

Vervolgtraject

  • Advies voor scholing volgens richtlijn valpreventie 1 x per 2 jaar herhalen,
  • Advisering opzetten richtlijn valpreventie binnen woonzorgorganisatie,
  • Onderzoek veiligheid leefomgeving woonzorgorganisatie.