‘‘Met een integrale multidisciplinaire benadering creëren we passende oplossingen voor uitdagende casussen.’’

‘‘Ik ben één van de fysiotherapeuten van ParaGo. Hiernaast pak ik ook extra taken op beleidsniveau op binnen ParaGo. Eind 2015 ben ik bij ParaGo begonnen en ik ga nog altijd met heel veel plezier naar mijn werk. In het verleden heb ik onder andere in de ouderenzorg en voor Artsen zonder Grenzen gewerkt. ParaGo spreekt mij aan vanwege de multidisciplinaire samenwerking. Dit betekent dat ik vaak samenwerk met andere disciplines zoals logopedisten, ergotherapeuten, artsen, zorgteams en andere collega’s. Ik geloof erin dat we hierdoor cliënten beter kunnen behandelen en hun wensen meer centraal kunnen stellen. Ik vind het leuk om bij complexe vraagstukken samen met collega’s te kijken hoe we de beste behandeling kunnen bieden voor cliënten.’’

Dit motiveert Mieke om elke dag weer aan de slag te gaan

‘‘De complexiteit en dat we echt de cliënten en bewoners kunnen helpen, dat motiveert mij iedere dag weer om aan de slag te gaan. Daarnaast word ik erg blij van de teams waarin ik werk en de werksfeer hierbinnen. Deze kan ik omschrijven als positief, laagdrempelig en betrokken. Hiernaast kan iedereen ook met een kritische blik naar elkaar kijken en met elkaar sparren, omdat we er altijd samen voor willen zorgen dat de best mogelijke behandeling gevonden wordt. Daar word ik wel heel blij van. Je stimuleert elkaar dus om vernieuwend te blijven denken.’’

Wat ParaGo onderscheidt van anderen volgens Mieke

‘‘ParaGo is ondernemend en vooruitstrevend. Paramedici krijgen hier echt de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om mee te denken. De medische- en paramedische staf zijn echt één team bij ParaGo. Wij werken met plezier in de ouderenzorg, dat zie en merk je!

Waarom bij ParaGo werken? Als je het leuk vindt om je eigen expertise te combineren met de multidisciplinaire kennis van andere collega’s en hierdoor samen echt het verschil kunt maken voor cliënten en bewoners. Daarnaast kun je bij ons je talenten kwijt in zowel de intramurale zorg als in de 1e lijn. Bij ParaGo wordt er rekening gehouden met jouw voorkeur en talenten en hoe die het beste tot zijn recht komen. We combineren professionaliteit en plezier en dit draagt echt bij aan mijn werkplezier.’’

De missie en visie van ParaGo in de ogen van Mieke

‘‘Ik vind het echt fijn dat iedereen betrokken is bij de missie en visie van ParaGo en dat onze input hierin meegenomen wordt. Omdat de ouderenzorg verandert, onderzoeken wij hoe we onze kennis en expertise in kunnen zetten zodat het bijdraagt aan het langer thuis kunnen laten wonen van ouderen in de regio Arnhem en Velp. Het is uitdagend om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mantelzorgers en naasten hierbij ook te ondersteunen.’’

Dit zijn voor Mieke de voordelen van werken bij ParaGo

‘‘Ik waardeer het om te werken in een CAO,  hierdoor heb ik gewoon een stabiel inkomen als fysiotherapeut en dat is fijn. Daarnaast vind ik flexibiliteit van ParaGo heel fijn. Flexibiliteit in de dagindeling, maar ook in het thuiswerken. Dat je één team bent waarin je samenwerkt, maar dat er ook ruimte is om privé problemen te bespreken. Met twee kindjes thuis is de vrijheid die ik krijg van Parago om mijn eigen werktijden te bepalen ideaal.’’